Bez lepku Vepřové Kuřecí Hovězí Tip na gril EAN Balení Min. trvanlivost Náročnost Doba přípravy Vhodné na Ocenění Český výrobek Ocenění Český výrobek Ocenění Inovace Ocenění KLASA Ocenění Cechovní norma Ocenění Regionální potravina Ocenění Moravská brána
Objednávky ČR: 800 183 465581 698 129 / SR: 0800 042 026 Po-Pá 6.00-15.00 hod.

Zásady zpracování osobních údajů

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) máme povinnost zajistit ochranu osobních údajů našich zákazníků. Tyto zásady popisují, jakým způsobem sbíráme, používáme a zpracováváme osobní údaje zákazníků, a jak zabezpečujeme jejich ochranu.

 1. Správce osobních údajů

  VÁHALA a spol. s. r.o. výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků, se sídlem Náměstí Míru 97, Hustopeče nad Bečvou, 753 66, IČ: 13643819, společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 215.

 2. Základní pojmy
  1. Osobní údaje. Za osobní údaje se považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě – subjektu údajů, jedná se například o jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo, e-mail a další identifikační údaje.
  2. Zpracování. Správce zpracovává osobní údaje manuálně bez použití automatizovaných postupů a bez profilování.
  3. Správce. V rámci těchto Zásad zpracování osobních údajů společnost VÁHALA a spol. s.r.o. výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků (dále jen „Správce“), zpracovává osobní údaje subjektu údajů a stanovuje prostředky a zákonnost zpracování, za kterých tyto osobní údaje zpracovává.
  4. Zákonnost zpracování. Podmínky na jejichž základě Správce provádí zpracování osobních údajů subjektu údajů.
   1. Správce zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, koná tak na základě svobodného souhlasu subjektu údajů. Převážně v rámci přihlášení se k odběru newsletterů, zřízení uživatelského účtu. Subjekt údajů může svůj souhlas udělený Správci kdykoliv odvolat, a to na emailu – marketing@vahala.cz.
   2. Správce zpracovává osobní údaje převážně za účelem plnění ze smlouvy, dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, zpravidla za účelem dodávky zboží zakoupeného na stránkách e-shopu.
   3. Správce provádí zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, kdy je zpracování osobních údajů nutné pro splnění povinností Správce. Jedná se například o účetní, daňové a celní povinnosti.
   4. Správce zpracovává osobní údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, v rámci účelu svého oprávněného zájmu či zájmu třetí strany.
  5. Subjekt údajů. Každá fyzická osoba, která je na základě zpracovávaných osobních údajů identifikovaná či identifikovatelná.
 3. Zásady zpracování osobních údajů
  1. Správce zpracovává osobní údaje pro jasně vymezené účely, vymezenými prostředky a stanoveným způsobem, a to pouze po dobu, jež je nezbytně nutná vzhledem k účelu zpracování osobních údajů.
  2. Správce přijal veškerá technická a organizační zabezpečení sloužící k ochraně osobních údajů, vyloučení neoprávněného či nahodilého přístupu k těmto osobním údajům a jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému zpracování.
  3. Správce dodržuje všechny povinnosti stanovené platnými právními předpisy.
 4. Rozsah zpracovávaných údajů

  Správce zpracovává tyto osobní údaje:

   

  jméno a příjmení, kontaktní či doručovací adresu, případně adresu bydliště, telefonní číslo, e-mail.

   

  Dále také přihlašovací údaje v podobě loginu a hesla v rámci uživatelského účtu.

 5. Doba zpracovávání osobních údajů.

  Správce zpracovává osobní údaje po nezbytně nutnou dobu, a to dle účelu jejich zpracování následovně:

  1. Při plnění ze smlouvy a povinností správce jsou uchovávány osobní údaje po dobu trvání obchodního vztahu, poté po dobu 10 let, převážně kvůli daňovým a účetním zákonům.
  2. Při udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů, správce uchovává osobní údaje do doby odvolání souhlasu, nejdéle však po dobu 10 let.
 6. Předávání osobních údajů

  V rámci své činnosti a dodržování platných právních předpisů je správce osobních údajů povinen, bez souhlasu subjektu údajů poskytovat osobní údaje:

  1. Orgánům státní správy, orgánům činným v trestním řízení, soudům, a to pro plnění jejich povinností.
  2. Bankám a dalším finančním institucím.
  3. Třetím osobám pro účely vymáhání pohledávek správce osobních údajů.

  Správce zároveň předává osobní údaje společnosti VÁHALA-SPEDIT, spol. s r.o. za účelem plnění ze smlouvy, tedy doručování objednávek zboží z e-shopu.

 7. Práva subjektu údajů
  1. Práva subjektu údajů
  2. Právo na přístup k osobním údajům.
  3. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
  4. Právo na opravu zpracování osobních údajů.
  5. Právo na výmaz zpracovaných osobních údajů.
  6. Právo na omezení zpracování osobních údajů.
  7. Právo na přenositelnost osobních údajů.
  8. Právo vznést námitku na zpracování osobních údajů.
 8. Kontakt

  V případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů, kontaktujte správce osobních údajů na e-mailové adrese marketing@vahala.cz.