Bez lepku Vepřové Kuřecí Hovězí Tip na gril EAN Balení Min. trvanlivost Náročnost Doba přípravy Vhodné na Ocenění Český výrobek Ocenění Český výrobek Ocenění Inovace Ocenění KLASA Ocenění Cechovní norma Ocenění Regionální potravina Ocenění Moravská brána
Objednávky ČR: 800 183 465581 698 129 / SR: 0800 042 026 Po-Pá 6.00-15.00 hod.

Whistleblowing

 

Jedním z cílů firmy VÁHALA je vytvářet a udržovat přívětivé a transparentní pracovní prostřední, vysokou úroveň firemní etiky a bezpečné pracovní prostředí pro každého zaměstnance. Vážíme si práce každého, kdo nám pomáhá vytvářet hodnoty jak hmotné, tak také mezilidské, udržovat přátelské vztahy na pracovišti.

V případě nezákonného chování nebo jednání představujícího jakékoli porušení principů firemní etiky, které by mělo dopad na firmu VÁHALA, na zaměstnance či život, je potřeba oznámit ústně nebo písemnou formou.

Písemně:

Doručením do schránky společnosti v sídle společnosti nacházející se na adrese náměstí Míru 97, 753 66 Hustopeče nad Bečvou

V případě, že oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, ke kterému došlo ve společnosti, musí obálka být zalepená, označená nápisem „Oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů k rukám příslušné osoby společnosti VÁHALA a spol. s r.o. výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků NEOTEVÍRAT“.

Elektronicky:

simona.bartosakova@vahala.cz

Telefonicky (ústně) na čísle:

581 698 120, ing. Simona Bartošáková

Osobně (i ústně):

Osobně po předchozí domluvě, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. Místem osobního podání je: Kancelář personalisty – ing. Simony Bartošákové, Hustopeče nad Bečvou, Pod Humny 308, 753 66.

 

Podrobnější informace najdete u ing. Simony Bartošákové v dokumentu - „Směrnice o ochraně oznamovatelů“.